2016 Skate Canada Synchronized Skating Championships

Home/Tag: 2016 Skate Canada Synchronized Skating Championships

Canada’s best synchronized skaters headed to Waterloo for 2016 Skate Canada Synchronized Skating Championships

February 17th, 2016|Tags: , , |

OTTAWA, ON: Synchronized skating teams from across Canada are travelling to Waterloo, Ont., for the 2016 Skate Canada Synchronized Skating

 0